Konference 28. 3. 2017- POJIŠTĚNÍ KYBERNETICKÝCH RIZIK – Jsou pojišťovny připraveny na nová rizika?

Pozvanka32_2

 • Jak lze pojistit počítačová rizika?

 • Je GDPR pro pojišťovny také příležitostí?

 • Live Hacking Demo – unikátní napadení firmy v přímém přenosu!

Letošní rok přináší k řešení opět nové otázky ke kybernetické bezpečnosti firem a rostoucímu riziku.
A stejně tak přicházejí další otázky k potřebě zvýšení ochrany osobních a citlivých údajů, posílení práva majitelů osobních dat nebo k silnějším pravomocím státních regulátorů a další.

Ve firmách a organizacích se naproti tomu zvyšuje potřeba řízení rizik, které přinášejí stále nebezpečnější hrozby a stále přísnější, regulované podnikatelské prostředí. Pojištění kybernetických rizik tak může být další nástrojem, k tomu aby byla zajištěna kontinuita podnikání a preventivně zvýšena ochrana firemního businessu a osobních dat klientů.

Pojišťovny dnes hledají nové cesty, jak firmám pojištění nových rizik poskytnout. Prostředí kybernetického rizika je pro ně ale rizikovou neznámou.  Jak tedy s přípravou pojišťovacích produktů pokračovat?

Na tyto a další otázky se snaží odpovědět odborná konference

POJIŠTĚNÍ KYBERNETICKÝCH RIZIK
– Jsou pojišťovny připraveny na nová rizika“?

Agenda ke stažení ZDE:

Akce se koná 28. 3. 2016  od 9:30 v Konferenčním centru hotelu Olympik v Praze 8.
Akci pořádala Česká asociace pojišťoven (ČAP) ve spolupráci se společností Principal engineering s.r.o.

Akce je určena jednak pro profesionály z pojišťovnictví, ale také pro odborníky pro řízení rizik, konzultanty, bezpečnostní experty a další.

O zkušenosti se podělí přední odborníci s bohatými praktickými domácími a zahraničními zkušenostmi:

 • Ubráníme se novým rizikům?– Petr Koubský
 • Jak se v Česku daří pojištění kybernetických rizik – JUDr. Kateřina Poláčková, MARSH, s.r.o.
 • GDPR nastartuje zájem o cyber pojištění – Lenka Suchánková, PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář
 • Svět kolem nás se mění. Změní se i pojišťovnictví? – Petr Kunzmann, KPMG Česká republika s.r.o.
 • Jak posuzovat kybernetické „zdraví“ firem a možnost jejich pojištění – Martin Uher, EUCYBSEC, z. s.
 • Kybernetické  pojištění může krýt i vydírání. Víte jak funguje sociální inženýrství? – Mirek Čermák 
 • Krizová komunikace je důležitá součást likvidace kybernetické pojistné události – Ivo Minařík, AC&C Public Relations
 • Pojišťovny potřebují čísla a statistiky. Jaké jsou výskyty a trendy kybernetických hrozeb – Václav Zubr, ESET software spol. s r. o.
 • Každý může být cílem kyberzločinu. Jaký je stav kyberkriminality v ČR? – plk. Mgr. Lukáš Habich, Policiejní akademie ČR
 • Útok v přímém přenosu – Martin Kypus, Tomáš Hejlík, CyberGym Europe a. s.

Zajímá vás téma a chcete se konference zúčastnit?
Přihlaste se mailem nebo rovnou zavolejte:
Alena Zigáčková, tel.: 222 350 162, 724 521 181, e-mail: alena.zigackova@cap.cz

 • Přihlášky zasílejte nejpozději do 15. března 2017.
 • Vložné je stanoveno ve výši: 1 500,- Kč vč. DPH, platba na základě zaslané faktury
  Storno poplatky: 2 – 5 dní před akcí – 50% z vložného, 1 den před akcí – 100% z vložného

Partnery konference jsou:

Partneri1