Blog

Dodavatelské řetězce jsou nejrizikovějším článkem kybernetické bezpečnosti firem

Ať hodnotíme naše fungování ve firmách a organizacích z jakékoliv strany, vidíme, že jsme součástí mnoha různých dodavatelských řetězců. Na jedné straně je naše společné globální digitální propojení nezbytnou podmínkou pro růst moderních ekonomik, na straně druhé to přirozeně způsobuje nárůst bezpečnostních kybernetických rizik. Kybernetičtí zločinci slabin v propojení článků dodavatelského řetězce dokážou velmi dobře využít k získání přístupů k datům a sítím, které jinak mohou být dobře chráněny.

28. listopad 2019 Petr Moláček

Číst dál...