Pojišťovny za rychlým nástupem technologií, dá-li se to říci kulantně, celosvětově poměrně zaostávají. To se dnes citelně projevuje například u rychle nastupujících senzorických technologií IoT včetně zpracování velkých objemů dat, které tyto technologie dokáží generovat a sdílet.

Pokud se podíváme na americký trh, tamní pojišťovny, které jsou jinak proti zbytku světa ve využití technologií vždy vpředu, jsou dnes proti potřebám trhu ve velkém zpoždění. Na zjištění stavu se zaměřil nedávný výzkum LexisNexis 2018, který ukázal, jak na tom pojišťovny ve skutečnosti jsou.

Optimistické je, že přes 70 % poskytovatelů pojištění využití IoT k pojištění podniků podporuje. Nicméně zatím jen pětina ze všech pojistitelů dokáže využití IoT technologií pojištěncům k pojištění jejich firem nabídnout.  A pouze 7 % pojistitelů uvedlo, že má k dispozici dostatečné kapacity na to, aby technologie a generovaná data při pojištění skutečně využili. Ve využití IoT tak pojišťovnictví výrazně zaostává za ostatními obory. Zejména pokud se jedná o využití nasbíraných dat ke zlepšení vlastního pojišťovacího businessu a podpory zákazníků.

Dnes používají pojišťovny technologii IoT zejména v dopravě, logistice, monitorování provozu budov nebo wereables pro monitoring životního stylu a zdravotních parametrů pojištěnců. Přitom by mohly pojistitelé technologie a získaná data mnohem více využívat pro tvorbu nových pojistných produktů, podporovat proaktivnější upisování a řešení nároků. Stejně tak personalizovat pojistné produkty na míru jednotlivým zákazníkům a nastavovat je podle reálného stavu.

Většina pojišťoven však zatím uvažuje o IoT, jako o nástroji pro taktiku spíše než pro dlouhodobou strategii. Zatím také chybí dostatečná diskuze na tím, co by ještě pojišťovny mohly mimo síť připojených zařízení pro denní život klientů nabídnout.

Při návrhu strategie IoT musí být tedy pojistitelé připraveni řešit těchto pět základních oblastí:

  1. Shromažďování, uložení a správa dat: Pojistitelé musí mít mimo jiné jasně vymezený rozsah shromažďovaných dat, způsoby jejich využití a definovanou politiku ochrany osobních údajů.
  2. Standardizace dat: Velmi rychle roste počet různých IoT zařízení v síti. Výrobci a provozovatelé preferují různé formáty dat a komunikace. To využití IoT poměrně dost zesložiťuje. Pojistitelé se tedy budou muset naučit přijímat data v různých formátech a tato data integrovat.
  3. Bezpečnost dat: Není žádným tajemstvím, že zařízení IoT přinášejí řadu bezpečnostních rizik. Pojistitelé musí zajistit, aby bezpečnost dat a soukromí zákazníků byly dobře zajištěny ve všech procesech pojišťovny a jejích patnerů. A to včetně dodavatelů třetích stran.
  4. Legislativa a její dodržování: Pojistitelé musí zajistit, aby používání dat z IoT nevedlo sice neúmyslně ale přesto k diskriminačním praktikám zejména při využití AI. Modely umělé inteligence jsou často založeny na lidském učení včetně zažitých předsudků, které je třeba ošetřit.
  5. Technická infrastruktura: Vzhledem k tomu, že mnoho pojistitelů se spoléhá na poměrně starší systémy, je naprosto klíčové, aby zajistili odolnost svých IT platforem. Ty budou totiž muset zvládnou nápory masivních toků dat, které IoT infrastruktura přináší. Stejně tak budou muset zajistit ukládání velkých objemů dat a jejich analytické zpracování v reálném čase.

Petr Moláček, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Daniel Konečný, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.