První čtvrtletí roku 2018 už máme pomalu za sebou, nicméně stoji za to vrátit o pár měsíců zpět. Ve spolupráci společností Advisen a PartnerRe byly v závěru loňského roku zveřejněny výsledky celosvětového výzkumu trhu s pojištěním kybernetických rizik včetně krytí souvisejících s odpovědností. Výzkum, který se provádí každoročně již od roku 2011, sleduje také vývoj faktorů a trendů, které mají na vývoj trhu dopad.

Advisen je poradenská společnost zaměřená na pojišťovnictví a působící zejména v USA a Velké Británii. PartnerRe je globální zajišťovna. Na výzkumu se podílelo 270 brokerů a pojišťovacích agentů a 125 upisovatelů z celého světa.

Tento nejnovější průzkum sledoval aspekty kybernetických rizik a jejich krytí podobně jako v předchozích letech. Zaměřoval se rovněž na nejsilnější hybatele trhu, mapoval motivy pro prodej kybernetického pojištění a hledal hlavní faktory ovlivňující rozhodování o koupi stejně jako největší překážky. Nicméně jako každý rok, i v loňském roce přibyly další otázky, které reagovaly na aktuální situaci na trhu.

V rámci mapování nákupních zvyklostí byli respondenti tázáni, zda vnímají, že existující obchody se pojištěním kybernetických rizik přecházejí od dodatků a rozšíření stávajících smluv do samostatných pojistných produktů. 84 % z nich uvedlo, že takové zkušenosti mají a že rozšíření stávajících pojistek o kybernetická rizika mohou být dobrým způsobem, jak pojištění kybernetických rizik u nových klientů zavést.

V období před výzkumem došlo shodou okolností ke dvěma významným kybernetickým událostem. První byl útok Dyn DDoS, který nastal ve třetím čtvrtletí roku 2016 a dalším byly globální útoky ransomwaru WannaCry a Petya nebo malwaru NotPetya v prvním polovině roku 2017. Respondenti byli dotazování, jaký měly tyto události dopad na upisování pojistek nebo tvorbu cen. Překvapivě více než 45 % respondentů uvedlo, že žádný významný dopad nezaznamenali.

V souvislosti s pojištěním cyber rizik se také často diskutuje, zda škody na majetku související s využíváním počítačů patří pod pojištění majetku, nebo stále do pojištění kybernetických rizik. Obecně je postoj trhu k této otázce rozdělen, pokud se ale podíváme více pod pokličku, je vidět, že upisovatelé jsou oproti brokerům daleko více pro to, aby tento typ rizika patřil pod pojištění majetku.

Klíčová zjištění výzkumu:

  • Podle více než 60 % brokerů je pojištění více konzistentní než v předchozích letech, nicméně je stále obtížné porovnávat podmínky jednotlivých pojišťovacích produktů.
  • Ceny jsou považovány za méně konzistentní než v loňském roce. Mnoho makléřů považuje podmínky řady produktů za mírné. A podobně hodnotí i poměrně široké krytí cyber pojistek v kontrastu s mírným pojistným.
  • Rozsáhlé útoky Dyn DDoS, ransomwar WannaCry a další kybernetické incidenty neměly významný vliv na prodej pojistek nebo na cenovou politiku pro 71% respondentů.
  • Na druhou stranu medializované zprávy o ztrátách jsou i nadále hlavním motorem prodeje pojistek kybernetických rizik.
  • Nejaktivnějším je zatím segment zdravotnictví, který vede v počtu upsaných pojistek kybernetických rizik. Ostatní odvětví se ale čile připojují.
  • Více než 80 % respondentů uvedlo, že kupující přešli z dodatkových pojistek do samostatných pojištění. Trh se viditelně rozšiřuje, stávající pojištěnci kupují širší krytí za vyšší pojistné.
  • Trh je víceméně rovnoměrně rozdělen v postoji, zda škody způsobené provozem IT technologií mají spadat pod pojištění majetku (44 %) nebo do pojištění cyber rizik (40 %).
  • Více než polovina respondentů se domnívala, že ztráty způsobené sociálním inženýrstvím, jako jsou podvody v oblasti finančních transakcí, by měly být pokryty pojištěním majetku.
  • Největší a hlavní překážkou prodeje pojištění kybernetických rizik zůstala i nadále malá schopnost prodejní sítě a obchodníků porozumět ohrožením a řádně klientům problematiku vysvětlit.

Detailní výsledky výzkumu najdete zde:

Petr Moláček, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Daniel Konečný, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.