Co je GDPR? - Nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation). Proč by vaši firmu mělo GDPR eminentně zajímat? - Protože sankce za nedodržení pravidel vyplývajících z tohoto nařízení jsou pro vaši firmu až 20 miliónů Eur nebo 4 procent z globálního ročního obratu (co je vyšší). A proč právě teď? - GDPR začne v Čechii platit od 25. 5. 2018. Času pro přípravu vaší firmy není nazbyt.

Cover_Short

Jakých firem se GDPR týká?

Všech firem, které zpracovávají osobní údaje. Zdaleka se nejedná pouze o velké korporace. Konkrétně jsou to například: eshopy (je jich v ČR na 37.000), výrobní společnosti, maloobchodní řetězce, poskytovatelé služeb, marketingové agentury, poskytovatelé cloudu, veřejný sektor, poskytovatelé zdravotních služeb, telekomunikační operátoři, banky atd.

Proč mám číst tento a další ebooky?

Protože existuje jen velmi omezená zkušenost s reálnými kroky, které je třeba podniknout, aby byly firmy kompatibilní s GDPR. Kodexy chování a doporučení jsou teprve v přípravě. O „Best practices“ neboli nejlepších praktikách v této oblasti se také teprve hovoří.

Co dostanete?

Úvodní přehled co je GDPR - Projektový checklist - Metoda 5 otázek datového auditu - Rozklíčování souhlasu ze zpracováním

 Jaký je srozumitelný výklad GDPR?

Co zamýšlel legislativec tímto nařízením? Proč je důležité, aby ho firmy přijaly za své? Naše snaha je nepoužívat právní jazyk, kterému se obtížně rozumí. Rozkódovali jsme nejdůležitější novinky za vás a pro vás.

Konkrétní příklady

Pro zcela názornou představu, jak může zavedení GDRP požadavků vypadat ve firmě jako je ta vaše, jsme připravili názorné příklady. Jsou univerzální a s minimálním úsilím se jimi můžete inspirovat.

Metodika postupu zavádění

E-book obsahuje metodiku jak krok za krokem úspěšně zavést změny k GDPR. Od zavedení projektu přes jednoduchý datový audit, přes návrhy jak na souhlas se zpracováním osobních údajů a možnosti vymezení účelu zpracování. Pro lepší přehlednost jsme vám připravili i sadu pracovních nástrojů, které metodiku obsahují.

Jak vůbec začít

Nechcete ihned platit právníky a analytiky? Tato publikace vám poskytne základní přehled, abyste se stali informovaným zákazníkem a neplatili zbytečně za konzultace, respektive jen za ty relevantní. Napovíme vám, jaké kroky je nezbytné podniknout v úvodu a dále také, abyste zvládli proces přizpůsobení se GDPR ve vaší firmě.

Kde ho získat?

Navštivte stránky www.gdpr24.eu a buď si objednejte zaslání úvodního ebooku zdarma nebo si objednejte jeho plnou verzi.