V úterý 28. 3. 2017 proběhla v hotelu Olympik odborná konference organizovaná Českou asociací pojišťoven (ČAP) a společností PRINCIPAL engineering na téma „Pojištění kybernetických rizik“. Stovka účastníků se tak mohla seznámit se současnými problémy, se kterými se nejen pojišťovnictví, ale celý finanční trh aktuálně potýkají nebo bezesporu potýkat budou.

Odbornou konferenci otevřel výkonný ředitel ČAP Jan Matoušek, který účastníky s odbornými lektory uvítal, představil jim vzdělávací a osvětovou funkci ČAP a zamyslel se nad hrozbami, které s sebou nové technologie a všeobjímající imperativ digitalizace přináší. Vyzdvihnul také pozici pojišťovnictví, které v boji s kybernetickými riziky hraje nepřehlédnutelnou roli. „Jsem velmi rád, že se v podmínkách českého pojistného trhu začínají objevovat produkty kryjící tato rizika, a pevně věřím, že Česká republika i v této oblasti opět potvrdí svoji nejen technologickou vyspělost, ale také schopnost přinášet inovativní řešení,“ řekl Jan Matoušek.

Moderní technologie všude kolem nás

Konferenci moderoval publicista, analytik informačních a komunikačních médií Petr Koubský, který se ve své úvodní prezentaci položil otázky, kde hledat hranice technologií? Vždyť již nyní je lidstvo doslova obklopeno internetem věcí, mobilními technologiemi, chystají se samořiditelná auta, chytré továrny a budovy nebo nová a marketingově významná sociální média. Na něj pak navázal zástupce společnosti MARSH Josef Majer, jenž se na základě zkušeností získaných na globálním trhu zaměřil na české prostředí. Ve své prezentaci popsal, jaké parametry by mělo mít optimální pojištění kybernetických rizik a jak může pomoci pojišťovací makléř. Za řečnickým pultem ho následně vystřídala Lenka Suchánková z advokátní kanceláře PIERSTONE. Podle ní bude rok 2018 převratným v ochraně osobních dat. Povinnosti a nároky státu, firem i jednotlivců začne totiž ovlivňovat obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR. Konference pokračovala prezentací Martina Uhra ze společnosti EUCYBSEC. Aby byla rizika co nejnižší, je podle něj důležité posoudit jejich dopad na bezpečnost obchodních a výrobních dat, na bezpečnost osobních údajů klientů nebo na bezpečnost jejich infrastruktury.

Správný úsudek

Konference pokračovala prezentací Petra Kunzmanna z KPMG, který si v další přednášce položil klíčové otázky: „Jsou současné pojišťovny schopny poskytnout firmám a jednotlivcům dostatečnou ochranu proti novým rizikům? Jak budou muset pojišťovny změnit svoje služby?“ Následoval ho Mirek Čermák z Principal engineering, který na konkrétních příkladech ukázal jak Ransomware, Spear Phishing, social engineering a další metody nebo jejich kombinace jsou stále více používány jako součást tzv. sociálního inženýrství. Dopolední blok pak zakončil Václav Zubr z ESET software. Podle jeho názoru je výskyt kybernetických hrozeb velmi proměnlivý v čase a s čím hackeři útočili včera, to už dnes dávno neplatí.

Hackeři v ofenzivě

Odpolední část zahájil Ivo Minařík z AC&C Public Relations, jenž prezentoval nejčastější chyby a dopady špatné krizové komunikace společnosti v případě kybernetického incidentu. Plynule na něj navázal Lukáš Habich z Policejní akademie ČR, který popsal, co hackery nejvíce zajímá, jaké to má dopady a jak lze spolupracovat s policií. Na závěr pak Lukáš Kypus a Tomáš Hejlík z CyberGym Europe živě předvedli, jak složité, či pro někoho naopak jednoduché, je proniknout do IT systémů běžných podniků. Poslední část konference pak byla věnována panelové diskuzi, ve které zástupci businessu probrali pohled na cyber pojištění z pohledu jejich aktivit a očekávání.
 
Sdíleno s laskavým dovolením z http://www.konferencecap.cz/o-konferenci