eBook - Praktický rádce - Jak na GDPR

 Co je GDPR? - Nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation). Proč by vaši firmu mělo GDPR eminentně zajímat? - Protože sankce za nedodržení pravidel vyplývajících z tohoto nařízení jsou pro vaši firmu až 20 miliónů Eur nebo 4 procent z globálního ročního obratu (co je vyšší). A proč právě teď? - GDPR začne v Čechii platit od 25. 5. 2018. Času pro přípravu vaší firmy není nazbyt.

26. duben 2017 Petr Moláček

Číst dál...

Samořiditelná auta přinesou do pojišťoven revoluční změny

Zatím na našich silnicích samořiditelná auta nevídáme. Při současném tempu za pár měsíců ale vše může být jinak. Aby pojišťovny mohli tato automatická vozidla včetně jejich dat zahrnout do svých produktů, budou muset podstoupit poměrně značné změny.

24. leden 2017 Petr Moláček

Číst dál...

Kybernetická rizika jsou pro české pojišťovny téma

V úterý 28. 3. 2017 proběhla v hotelu Olympik odborná konference organizovaná Českou asociací pojišťoven (ČAP) a společností PRINCIPAL engineering na téma „Pojištění kybernetických rizik“. Stovka účastníků se tak mohla seznámit se současnými problémy, se kterými se nejen pojišťovnictví, ale celý finanční trh aktuálně potýkají nebo bezesporu potýkat budou.

31. březen 2017 Petr Moláček

Číst dál...

6 trendů počítačových rizik. Na co si firmy musí v 2017 dávat pozor?

Tak jak se 2017 začíná rozbíhat, firmy začínají pracovat s obchodními plány a strategií pro nový rok. Kupodivu i počítačoví hackeři dělají to samé - hodnotí úspěchy a slabiny, přemýšlejí o dalším zvýšení příjmů a rozšíření tržního podílu, jenže chytřeji a s menší námahou. Proto cyber zločinci usilovně pracují na vývoji nových, efektivnějších nástrojů. Navzájem se spojují do organizovaných skupin, aby byli schopni provádět sofistikovanější a destruktivnější útoky. Firmy na to musí reagovat jednak nasazením silnější bezpečnosti ale také agilnější prevencí a pozornější reakcí.

Co nám tedy rok 2017 může přinést?

4. leden 2017 Petr Moláček

Číst dál...

GDPR a pojištění kybernetických rizik aneb jak efektivně snížit náklady na pojistku.

Stále častěji dnes diskutujeme podmínky GDPR a požadavky na firemní prostředí a jeho bezpečnost. Společnosti budou muset zesílit ochranu zejména osobních a citlivých údajů klientů a zaměstnanců.  Ale i když bude firma na podmínky GDPR ve všech ohledech připravena, náhodný únik dat může být postižen vysokou pokutou dohlížecího orgánu nebo případnými žalobami postižených subjektů osobních údajů. Může v tomto případě pomoci vhodné pojištění kybernetických rizik? A má takové pojištění vůbec smysl?

22. březen 2017 Petr Moláček

Číst dál...

GDPR je za dveřmi. Co přinese rok 2017 pro IT?

EU regulace GDPR neboli General Data Protection Regulation, se kvapem blíží. Regulace velmi významně zpřísňuje ochranu a zacházení s osobními daty. I když začne platit až od 25. května 2018, firmy čeká hromada práce. Mají zatím více jak rok, aby zauditovali svoje IT systémy, zkontrolovali datové záznamy a připravili systémy, databáze a interní procesy tak, aby vše vyhovovalo podle nových pravidel.

13. prosinec 2016 Petr Moláček

Číst dál...

Konference 28. 3. 2017- POJIŠTĚNÍ KYBERNETICKÝCH RIZIK - Jsou pojišťovny připraveny na nová rizika?

Letošní rok přináší k řešení opět nové otázky ke kybernetické bezpečnosti firem a rostoucímu riziku. A stejně tak přicházejí další otázky k potřebě zvýšení ochrany osobních a citlivých údajů, posílení práva majitelů osobních dat nebo k silnějším pravomocím státních regulátorů a další. Ve firmách a organizacích se naproti tomu zvyšuje potřeba řízení rizik, které přinášejí stále nebezpečnější hrozby a stále přísnější, regulované podnikatelské prostředí. Pojištění kybernetických rizik tak může být další nástrojem, k tomu aby byla zajištěna kontinuita podnikání a preventivně zvýšena ochrana firemního businessu a osobních dat klientů.

1. březen 2017 Petr Moláček

Číst dál...

9 nejčastějších kybernetických útoků na malé a střední firmy. Valná většina z nich je stále nechráněna.

Pokud vás zajímá, jaká je současná situace s počítačovou bezpečností tentokrát u malých a středních firem, tak v ČR ani v Evropě bohužel mnoho informací nenajdete. Protože však tradičně nejvíce dat je ze Severní Ameriky, zajímavé aktuální údaje najdete například v průzkumu pojišťovny Nationwide. Počítačoví zločinci jsou stále důmyslnější. Zaměřují se navíc na snadné cíle, jako jsou malé a střední podniky. Ty totiž na svou ochranu nemají dostatečné finance ani potřebné lidi. Podle tohoto šetření většina majitelů malých podniků (78 %) nemá dosud žádný plán, jak reagovat na kybernetický útok. A to i přes to, že více než polovina (54 %) firem obětí nejméně jednoho typu kybernetického útoku byla.

11. listopad 2016 Petr Moláček

Číst dál...

Jednoduchý průvodce GDPR. Co musíte už teď udělat, aby vaše firma vyhověla novým předpisům.

Pokud nebude vaše firma vyhovovat předpisu GDPR, může v případě úniku dat obdržet pokutu až 4 % obratu nebo 20 milionů €!  GDPR definuje osobní data jako informace, které se vztahují k jednotlivcům, čili subjektům. Což mohou být jakákoliv data nebo informace jako jsou například fotografie, email, adresa, bankovní účet a jeho detaily, posty na sociálních sítích, zdravotní informace nebo i web cookies či IP adresa připojení osobního počítače. Je to tedy poměrně široká definice toho co může vést k identifikaci jednotlivce. Oproti minulosti se záběr pojmu osobní a citlivé informace významně rozšířil.

27. leden 2017 Petr Moláček

Číst dál...

Pojistěte si váš business proti kybernetickým rizikům!

S rostoucími počty kybernetických incidentů, úniků dat a nárůsty nákladů na nápravu se začínají firemní  manažeři i v Česku mnohdy rozhlížet, jak hrozící riziko snížit pojištěním. Na západ od našich hranic se pojištění kybernetického rizika stává stále častěji součástí firemní strategie řízení a snižování rizik. Zatímco většina různých podnikání má pro různé druhy vlastnictví a činnosti obecná pojištění odpovědnosti, pro kybernetická rizika vznikla samostatná kategorie cyber pojištění. 

1. září 2016 Petr Moláček

Číst dál...